Amsterdam | The Hague

+31 (0) 20 215 10 18

arrow

WILT U MEER INFORMATIE OVER EEN NEDERLANDS PASPOORT? OF HEBT TE HOREN GEKREGEN DAT U GEEN NEDERLANDER MEER BENT?

Hier vindt u algemene informatie over het Nederlanderschap, de verschillende manieren van verkrijging en verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Mag u een dubbele nationaliteit hebben?

Eén nationaliteit is de hoofdregel. Een dubbele of meerdere nationaliteit(en) is echter in een aantal gevallen toegestaan.

Voorbeelden:

  • Gehuwd of geregistreerd partnerschap met een Nederlander, dat wil zeggen, op het moment van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit.
  • Optie. Bij optie geldt normaal gesproken de afstandsverplichting niet. Een dubbele nationaliteit of meerdere nationaliteiten is in een dergelijk geval toegestaan.
  • Kinderen. Dubbele nationaliteit is toegestaan wanneer het kind meerdere nationaliteiten krijgt bij geboorte. Ook wanneer een kind op een later moment Nederlander wordt, mag het kind de andere nationaliteit(en) behouden.

Let op: steeds zal moeten worden nagegaan in de nationaliteitswetgeving van het andere land of de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit gevolgen heeft voor die andere nationaliteit.

VRIJBLIJVEND ADVIES GESPREK

WAARMEE KUNNEN WE U VAN DIENST ZIJN?

onze diensten

Als specialist in het Nederlandse en Europese immigratierecht biedt Adam & Wolf Immigration Lawyers tegen betaalbare prijzen een uitgebreid pakket van diensten op maat aan. Dit varieert van het verzorgen van verblijfsprocedures ten behoeve van arbeids- en kennismigranten, ondernemers, creatievelingen, artistiekelingen en gezinsherenigers tot het (pro-actief) bedenken van creatieve oplossingen en/of strategieën voor verblijfs- en naturalisatiekwesties.

Hoewel procederen niet wordt geschuwd, is onze filosofie juist dat voorkomen wordt dat u in een kostbare en tijdrovende procedure verzeild raakt.

Vaststelling Nederlanderschap
artikel 17 RWN

Het gebeurt soms dat de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld een gemeente of een ambassade, concludeert dat u de Nederlandse nationaliteit niet (meer) bezit. In sommige gevallen kan het in uw belang zijn om een procedure op te starten bij de Rechtbank Den Haag om vast te laten stellen dat u de Nederlandse nationaliteit op een zeker moment hebt gehad, dat u deze nog steeds bezit, of dat u de Nederlandse nationaliteit op een zeker moment hebt verloren. U kunt een verblijfsvergunning aanvragen om deze procedure in Nederland af te wachten.

CASESTUDY

De Peruaanse Kok

In Peru wordt in 1990 een zoon geboren uit een Peruaanse moeder en een Nederlandse vader. De ouders zijn nooit getrouwd geweest. De vader overlijdt enkele jaren na de geboorte. De jongen heeft tot zijn achttiende jaar in Peru gewoond met een Peruaans paspoort. Tijdens familiebezoek in Nederland vraagt de jongen zich af of hij ook Nederlander is. De Nederlandse gemeente wijst zijn verzoek om een Nederlands paspoort af. Zijn vader is niet zijn juridische vader omdat nergens uit zou blijken dat de Nederlandse man zijn zoon als zodanig heeft erkend aldus de gemeente. De Peruaanse jongen verzoekt de Rechtbank Den Haag vast te stellen dat hij bij zijn geboorte ook Nederlandse nationaliteit heeft verkregen. Uit de Peruaanse geboorteakte van de jongen blijkt namelijk dat de Nederlandse man de geboorte van zijn zoon heeft aangegeven. Bovendien staat de vader op de geboorteakte. Naar Peruaans recht gold dit als een erkenning en was zijn vader zijn juridische vader. De rechtbank Den Haag stelde uiteindelijk vast dat de jongen inderdaad bij geboorte Nederlander is geworden. Op grond daarvan heeft de gemeente alsnog een Nederlands paspoort afgegeven. De jongen heeft nu een foodtruck en laat Nederland kennis maken met de Peruaanse keuken.

ADAM & WOLF GIDST U DOOR HET OERWOUD VAN REGELGEVING NAAR EEN NEDERLANDS PASPOORT

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op de Nederlandse nationaliteit is complex en aan constante verandering onderhevig.

Adam & Wolf kent als geen ander de weg in die materie en kan daarmee creatief omgaan. De advocaten van Adam & Wolf hebben vele jaren ervaring in het nationaliteitsrecht. Die werkervaring stelt hen in staat de denkwijze en aanpak in nationaliteitsrechtelijke kwesties van de ambtenaren bij de IND, de gemeenten en de Nederlandse ambassades in het buitenland te volgen. Door goede contacten met Kamerleden en Nederlandse belangenverenigingen in het buitenland zijn zij nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van het nationaliteitsrecht. Zij treden geregeld op als expert in de media en op conferenties in binnen- en buitenland.

Bij Adam & Wolf bent u in goede handen.